آهنگ سیاوش قمیشی نیستی که ببینی اشکام دیگه نمیتونن نریزن

به این موزیک رای بدید

دانلود ترانه جدید با صدای سیاوش قمیشی به نام نیستی که ببینی اشکام دیگه نمیتونن نریزن بهمراه پخش آنلاین

متن آهنگ نیستی که ببینی اشکام دیگه نمیتونن نریزن سیاوش قمیشی درج شد

اهنگ های سیاوش قمیشی با لینک مستقیم ، آماده دانلود می باشد

Best Music From siavash ghomeyshi called nisti ke bebini ashkam dige nemitonan narizan Download In CDMusic

سیاوش قمیشی نیستی که ببینی اشکام دیگه نمیتونن نریزن

دانلود آهنگ نیستی که ببینی اشکام دیگه نمیتونن نریزن سیاوش قمیشی

تلگرام سی دی موزیک - CDMusiciha

لینک دانلود آهنگ نیستی که ببینی اشکام دیگه نمیتونن نریزن سیاوش قمیشی

دانلود آهنگ با کیفیت 128
دانلود آهنگ های پرطرفدار جدید

متن آهنگ نیستی که ببینی اشکام دیگه نمیتونن نریزن از سیاوش قمیشی

‫ﺑﺮاي ﺷـﻨﻴﺪن ﺗﻮ

‫ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﺑﺮام ﺣﺮﻓﻲ ﻧﺪاري

‫ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻤﻮﻧﻢ اﻳﻨﺠﺎ

‫ﺷـﺎﻳـﺪ ﻳـﻪ روز ﺑـﻴـﺎي ﺑـﺒﻴﻨـﻲ

‫ﺗـﻤـﻮم روزا ﻣـﺜﻞ ﻫﻢ ﻣـﺜﻞ ﻫـﻤﻴﺸﻪ

‫ﺻﺪاي ﻗﺸﻨﮕﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺷﻨﻴﺪه ﻣﻴﺸﻪ

‫اﻣﺎ ﺧﻮدت ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺘﻲ ﺑﺒﻴﻨﻲ ﻫﻤﻪاش ﻋﺬاب

‫ﻣـﺜﻞ سراب وﻗـﺘﻲ ﻣﻴﺨـﻮام دﻳـﮕﻪ ﻧﻴﺴﺘﻲ

‫ﻧﻴﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﻲ اﺷﻜﻬﺎم دﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻦ

‫ﻧـﺮﻳـﺰن ﺑـﻤـﻮﻧـﻦ ﺑـﺴـﺎزن ﻧـﻤـﻴـﺮن

‫ﻧﻴﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﻲ اﺷﻜﻬﺎم دﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻦ

‫ﻧـﺮﻳـﺰن ﺑـﻤـﻮﻧـﻦ ﺑـﺴـﺎزن ﻧـﻤـﻴـﺮن

‫ﺑﺮاي ﺷـﻨﻴﺪن ﺗﻮ

‫ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﺑﺮام ﺣﺮﻓﻲ ﻧﺪاري

‫ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻤﻮﻧﻢ اﻳﻨﺠﺎ

‫ﺷـﺎﻳـﺪ ﻳـﻪ روز ﺑـﻴـﺎي ﺑـﺒﻴﻨـﻲ

‫ﺗـﻤـﻮم روزا ﻣـﺜﻞ ﻫﻢ ﻣـﺜﻞ ﻫـﻤﻴﺸﻪ

‫ﺻﺪاي ﻗﺸﻨﮕﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺷﻨﻴﺪه ﻣﻴﺸﻪ

‫اﻣﺎ ﺧﻮدت ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺘﻲ ﺑﺒﻴﻨﻲ ﻋﻴﻦ ﺳﺮاب

‫ﻣﺜﻞ ﻋـﺬاب وﻗﺘﻲ ﻣﻴﺨﻮام دﻳـﮕﻪ ﻧﻴﺴﺘﻲ

‫ﻧﻴﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﻲ اﺷﻜﻬﺎم دﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻦ

‫ﻧـﺮﻳـﺰن ﺑـﻤـﻮﻧـﻦ ﺑـﺴـﺎزن ﻧـﻤـﻴـﺮن

‫ﻧﻴﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﻲ اﺷﻜﻬﺎم دﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻦ

‫ﻧـﺮﻳـﺰن ﺑـﻤـﻮﻧـﻦ ﺑـﺴـﺎزن ﻧـﻤـﻴـﺮن

‫ﻧﻴﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﻲ اﺷﻜﻬﺎم دﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻦ

‫ﻧـﺮﻳـﺰن ﺑـﻤـﻮﻧـﻦ ﺑـﺴـﺎزن ﻧـﻤـﻴـﺮن

‫ﻧﻴﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﻲ اﺷﻜﻬﺎم دﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻦ

‫ﻧـﺮﻳـﺰن آي ﺑـﻤـﻮﻧـﻦ ﺑـﺴﺎزن ﻧﻤﻴﺮن

‫ﻧﻴﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﻲ اﺷﻜﻬﺎم دﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻦ

‫ﻧـﺮﻳـﺰن ﺑـﻤـﻮﻧـﻦ ﺑـﺴـﺎزن ﻧـﻤـﻴـﺮن